Adam Hnatów

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube

LOREM IPSUM

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio…

Continue Reading

Kurs strzelania bojowego z broni krótkiej + certyfikat

Podstawowy kurs strzelania bojowego

rpg7

Taktyczny kurs strzelania bojowego pistolet / karabin samoczynny + certyfikat

Taktyczny kurs strzelenia bojowego pistolet + karabin przeznaczony jest dla: